Gå til hovedindhold
En kvinde læser en avis

Systemstress kan have alvorlige konsekvenser

Når du har været ude for en ulykke, kan det opleves særdeles belastende ufrivilligt at blive menneske i systemet.

Skrevet af
Mette Nyrup Psykolog
Publiceret onsdag den 12. oktober 2022

Langt de fleste ulykkesramte vil på et tidspunkt have en betydningsfuld kontakt til det offentlige system, men det er ikke altid en god oplevelse.

Ulykkespatienter beskriver ofte kontakten til systemet med ord som mistillid, modvilje, kassetænkning, manglende forståelse eller frustration.

Sådanne beskrivelser vidner om, at der er noget vigtigt på spil for os, og at vi er klar til at forsvare vores rettigheder eller synspunkter.

Systemstress eller stress generelt udspringer af, at du oplever en ubalance mellem på den ene side de krav, du bliver stillet overfor og på den anden side de ressourcer, du har til at håndtere situationen.

Hvis du lever i kronisk forhøjet alarmberedskab, vil det over tid tære voldsomt på dine ressourcer og forstyrre eller i værste fald ødelægge din evne til at fungere optimalt.

Når man taler om krav, skelner man mellem ydre og indre krav. Ydre krav stilles af systemet og er oftest relativt ufravigelige. Det kunne eksempelvis være kravet om, at du skal deltage i arbejdsprøvning for at få afklaret din jobsituation.

Indre krav er de krav, du stiller til dig selv. Disse hviler ofte på dine egne tanker om, hvad der karakteriserer et godt liv samt en god samfundsborger, og de kan – måske – forhandles. Det kan eksempelvis være tanker som ”jeg kan godt arbejde fuld tid på trods af min skade”

Ligeledes kan ressourcer opdeles i ydre og indre. Ydre ressourcer kan være en forstående sagsbehandler eller en pårørende, der fungerer som god støtte. Indre ressourcer handler derimod om de styrker, du selv kan byde ind med for eksempel personlighed, optimisme eller kommunikative evner.

Hvornår bliver stress uhensigtsmæssig?

Ofte bliver enhver form for stress beskrevet som noget uhensigtsmæssigt, vi helst skal forsøge at undgå. Reelt forholder det sig imidlertid sådan, at kortvarig stress er både nødvendig og hensigtsmæssig, fordi den sætter os i stand til at præstere noget ekstraordinært i situationer, hvor vi oplever, at der er noget på spil for os.

Langvarig stress er derimod uhensigtsmæssig, for hvis du lever i kronisk forhøjet alarmberedskab, vil det over tid tære voldsomt på dine ressourcer og forstyrre eller i værste fald ødelægge din evne til at fungere optimalt.

Forestil dig en elitesportsmand, som op til et vigtigt stævne sørger for at være fysisk og psykisk i topform for at kunne yde sit ypperste i den korte, afgrænsede periode, hvor det gælder.

Efterfølgende vil der så være en periode med ro og restitution, som gør det muligt at genopfylde de fysiske og psykiske ressourcedepoter. Dette er den hensigtsmæssige form for stress.

Når vi spekulerer over situationer, hvor vi har noget på spil, får vi en følelsesmæssig og kropslig reaktion, som afspejler vores oplevelse af situationen.

Forestil dig så omvendt en, der har været ude for en ulykke, som over en periode skal forholde sig til ganske væsentlige aspekter af livet som lægebehandling, erstatningssager, fremtidige job- og forsørgelsesmuligheder samt organisering af hverdagens små og store praktiske gøremål.

I tillæg til det er tidsperspektivet ukendt, og det ender ofte med at strække sig over en årrække.

Der er ikke indlagt pauser til restituering, og ofte kan det opleves som om, at den ene udfordring med systemet eller bekymring herom afløser den anden. Dette er den uhensigtsmæssige form for stress, som kan have alvorlige konsekvenser for det fysiske og psykiske velvære.

Dine tanker kan aktivere stresssystemet

Menneskets unikke evne til at tænke påvirker stressniveauet. Når vi spekulerer over situationer, hvor vi har noget på spil, får vi en følelsesmæssig og kropslig reaktion, som afspejler vores oplevelse af situationen.

Det kan for eksempel være indre uro, manglende appetit, hovedpine, søvnproblemer samt problemer med at overskue velkendte situationer.

Over tid er det ikke længere nødvendigt at være direkte konfronteret med situationen for at aktivere organismens stress-respons. Det er tilstrækkeligt bare at tænke på den.

Herved igangsættes en ond cirkel, hvor krop og psyke bliver gradvist mere og mere overbelastet.

Mødet med systemets repræsentant

Selv om det kan være svært, er det værdifuldt at huske, at hvad enten du sidder overfor læge, behandler eller sagsbehandler, er vedkommende i sidste ende også kun et menneske.

Det betyder, at de også meget vel kan opleve stress, fordi de krav, som borgerne møder dem med, simpelthen ikke kan honoreres med de tilstedeværende ressourcer eller inden for de rammer, som er udstukket i lovgivningen.

Når to personer mødes med et højaktiveret stresssystem, kan det være særdeles vanskeligt at opnå en konstruktiv kommunikation.

Gode råd til at reducere systemstress

Få psykologens gode råd til, hvordan du kan reducere systemstress.

Sådan mindsker du systemstress

Søg hjælp hos en borgerrådgiver

Når samarbejdet med kommunen går i hårdknude, kan det være en stor fordel at få hjælp hos en borgerrådgiver. Borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen og kan hjælpe dig med at sikre, at du får den hjælp, du har ret til.