Gå til hovedindhold

Reaktioner efter en ulykke

Det er helt normalt, at der kan opstå en række forskellige reaktioner i tiden efter en ulykke. Det gælder både, hvis du har været involveret i en ulykke, og hvis du er pårørende.

To personer sidder og taler sammen

Hvor stærke og langvarige reaktioner du oplever, er meget individuelt og afhænger blandt andet af, hvad der er sket. For nogle vil reaktionerne vare dage eller uger, mens det for andre kan tage længere tid. Uanset hvad er det vigtigt at huske på, at det er helt normalt at reagere, og at vi reagerer meget forskelligt.

Hvis du kender til nogle af de reaktioner, der kan opstå efter en ulykke, kan det være lettere at forstå og acceptere dem som en naturlig forlængelse af det, du har oplevet.

I dette afsnit kan du derfor læse om nogle af de mest almindelige reaktioner.

Almindelige reaktioner

De første timer efter en ulykke

Reaktionerne er meget individuelle og afhænger naturligvis meget af hvor voldsom en ulykke, du har været ude for.

 • Fysiske reaktioner. Du kan opleve smerter i hoved, mave og bryst, evt. ledsaget af kvalme og opkastning. Rysteture og koldsved er også almindeligt, ligesom nogle oplever diarre, hjertebanken og vejrtrækningsproblemer.
 • Følelsen af uvirkelighed. Umiddelbart efter ulykken kan det hele opleves meget uvirkeligt. Det kan føles som om, du befinder dig i en glasklokke eller som om, du er tilskuer til en film. Din tidsfornemmelse kan ændre sig, så tiden enten flyver afsted eller går meget langsomt. Ligeledes kan bestemte sanseindtryk brænde sig fast i din bevidsthed.
 • Voldsomme følelsesudbrud. Nogle oplever, at de lige efter ulykken føler sig følelsesmæssigt lammede. Det skyldes blandt andet, at du befinder dig i en choktilstand, som er med til at beskytte dig mod at bryde sammen. Denne tilstand vil ofte afløses af voldsomme følelsesudbrud, der viser sig ved eksempelvis skrig, gråd, vrede, raserianfald. Følelser som frygt og angst er også almindelige umiddelbart efter en ulykke.

Almindelige reaktioner

Dagene og ugerne efter en ulykke

 • Genoplevelse af ulykken
  I den første tid er det almindeligt at genopleve ulykken i mareridt eller flashbacks. Det kan virke meget livagtigt og kan derfor også medføre intense følelser. Lyde eller lugte, som er knyttet til ulykken, kan også fremkalde stærke følelser, der var forbundet med ulykken.
 • Følelsen af at være på vagt
  Det er helt normalt, hvis du oplever, at du farer sammen ved den mindste forskrækkelse. Det skyldes, at din krop er på vagt over for nye, potentielle trusler.
 • Søvnproblemer
  Du kan opleve søvnproblemer. Måske har du svært ved at falde i søvn, eller du sover meget let, vågner mange gange i løbet af natten og har mareridt.
 • Koncentrations- og hukommelsesproblemer
  Det er normalt, at dine tanker kredser omkring ulykken og følgerne af den. Du kan ikke koncentrere dig om sædvanlige gøremål i ret lang tid ad gangen, ligesom du kan have problemer med at huske de mest simple beskeder.
 • Intense følelser
  Tiden efter ulykken vil ofte være præget af intense og til tider også modsatrettede følelser, som f.eks. vrede og lettelse. Nogle vil også opleve at få skam- og/eller skyldfølelse - også selvom det er ubegrundet.
 • Øget sårbarhed og irritabilitet
  De fysiske og psykiske belastninger, der ofte følger med en ulykke, medfører, at du for en tid bliver mere skrøbelig og sårbar. Måske misforstår du andres intentioner eller udtalelser, og du kan føle dig svigtet og misforstået. Du vil måske opleve, at du har mindre tålmodighed, er mere irriteret og har flere konflikter med omgivelserne. Det er helt naturligt, hvis du i en periode føler trang til at isolere dig fra omverdenen.

Selvom alle disse reaktioner er helt normale, er det vigtigt at få bearbejdet ulykken. Derfor bør du søge hjælp, hvis symptomerne ikke går over.

Gode råd

Den første tid efter ulykken kan være vanskelig både for den ulykkesramte, men også for de pårørende. Her følger en række gode råd:

 • Anerkend, at det er naturligt at reagere, og at ingen reaktioner er mere korrekte end andre.
 • Fortæl, hvordan du har det, hvad du gerne vil have hjælp til, og hvordan du forventer, at andre skal reagere.
 • Anerkend dine pårørendes ønske om at hjælpe. Fortæl, hvad du ønsker hjælp til, og hvad du ikke ønsker hjælp til.
 • Respekter både dine egne og dine pårørendes behov og grænser. Vis forståelse for, at dine pårørende ikke kan vide, hvordan det er at være ulykkesramt.
 • Spørg dine pårørende, hvordan de har det.

Til dig, der er pårørende

 • Spørg den ulykkesramte, hvad vedkommende har brug for hjælp til.
 • Hjælp med det nødvendige uden at overtage hele ansvaret.
 • Anerkend, at du ikke ved, hvordan det er at være ulykkesramt.
 • Husk også at prioritere dine egne behov. Behagelige aktiviteter giver overskud i en svær tid.