Gå til hovedindhold

Ledsageordning

Hvis du ikke kan færdes alene på grund af dit handicap, har du mulighed for at få en ledsager 15 timer om måneden.

To borgere i kørestol og en ledsager

Der kan bevilliges 15 timers ledsagelse om måneden til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Du kan bevare ordningen som folkepensionist, men altså ikke tilkendes ordningen, når du er blevet folkepensionist.

Ordningens formål er at give borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne mulighed for at deltage i selvvalgte fritidsaktiviteter. For eksempel indkøb, sociale og kulturelle arrangementer, gå i biografen mm.

Ledsageordningen gives efter Lov om Social Service §97.

Udvælgelse af ledsager

Kommunen har ansvaret for at finde og ansætte en egnet ledsager, men du har også mulighed for selv at udpege en ledsager. På den måde kan du udpege en ledsager, der eventuelt har samme fritidsinteresse som dig.

Kommunen skal dog godkende den ledsager, du selv udpeger. Du kan ikke ansætte en ledsager, som har nær tilknytning til dig – for eksempel et nært familiemedlem.

Mulighed for opsparing af timer

Du kan spare de 15 timer om måneden op over en periode på seks måneder- til for eksempel et weekendophold eller en ferie.

Udgifter

Du kan få tilskud til udgifter forbundet med ordningen på op til 937 kr. (2021).

Beløbet skal dække for eksempel entrebilletter eller fortæring. Du kan i særlige tilfælde få yderligere tilskud til befordringsudgifter til din ledsager.

Mulighed for udlandsophold

Du kan tage din ledsageordning med under midlertidige ophold i udlandet på op til en måned. Hvis dit ophold i udlandet overstiger en måned, skal du, før udlandsopholdet påbegyndes, ansøge kommunen om at bevare hjælpen.

Ledsagerkort

Læs om mulighed for rabat på entre og transport med et ledsagekort: