Gå til hovedindhold

Spørgsmål og svar

Her kan du læse svarene på en række spørgsmål omkring, hvad en borgerrådgiver kan gøre for dig.

 • Borgerrådgiveren er typisk jurist eller socialrådgiver og godt inde i lovgivningen. Han eller hun kan gennemgå dit sagsforløb og undersøge, om regler og principper for god sagsbehandling er overholdt. Rådgiveren kan ofte også hjælpe med:

  • at forklare breve og afgørelser fra kommunen. I visse tilfælde kan rådgiveren også skrive til kommunen på dine vegne.
  • at få ”hul igennem” til forvaltningen. Borgerrådgiveren har typisk en god kontakt til sagsbehandlerne og kan ofte hurtigere få svar på dine spørgsmål.
  • at gennemskue det kommunale system og hvem, du skal kontakte.
  • at sørge for, at du bliver hørt i din sag, hvis du synes, at kommunens behandling af dig og din sag ikke er god nok.
  • at vurdere, om der kan klages, og hvem der evt. skal/kan klages til. I sidste ende kan han/hun også hjælpe med at udforme en klage.
  • at vejlede om dine rettigheder i forbindelse med din sagsbehandling. Fx hvor lang tid må sagsbehandlingen vare, og hvordan kan du forvente at blive behandlet.
  • at hjælpe med at genskabe dialogen med kommunen, hvis sagen er gået i hårdknude.
  • at tilbyde mægling i sager, hvor det kunne føre til en løsning.
  • at være bisidder til en samtale med kommunen, du er utryg ved, forberede samtalen og efterfølgende hjælpe dig med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.
 • Nej. Borgerrådgiveren kan fx ikke:

  • behandle sager eller træffe afgørelser.
  • ændre på allerede trufne afgørelser (ud over at hjælpe dig med at forstå afgørelsen eller klage).
  • behandle sager, hvor der allerede er klaget over til det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene.
  • behandle klager der vedrører ansættelsesforhold i kommunen. Borgerrådgiveren kan altså ikke hjælpe dig med fx at få en sagsbehandler fyret.
  • behandle klager over det serviceniveau, der er vedtaget af byrådet, eller over forhold som byrådet har behandlet og taget stilling til.
  • hjælpe med gamle sager. Der kan fx i nogle kommuner være en forældelsesfrist på et år.

  Hvis din sag ikke falder under borgerrådgiverens opgaver, vil borgerrådgiveren oplyse dig om, at han eller hun ikke kan hjælpe dig og evt. vejlede dig om, hvem der i stedet kan svare på dine spørgsmål eller behandle din klage.

 • Borgerrådgiverens kontaktoplysninger og telefontider kan ses på hans/hendes hjemmeside. Det er både muligt at tale med rådgiveren i telefonen, at sende brev eller mail og oftest også at booke et fysisk møde.

 • Ja. Hvis en anden klager for dig, skal ud udfylde en fuldmagt. Fuldmagten afleveres til Borgerrådgiveren sammen med klagen. Du vil typisk kunne finde en fuldmagtsblanket på borgerrådgiverens hjemmeside.

 • Nej. Borgerrådgiveren kan udtale kritik og komme med henstillinger til forvaltningen for tydeligt at signalere, at noget er gået galt ved sagens behandling. Ofte vil borgerrådgiverens kritik føre til, at forvaltningen ændrer praksis.

 • Nej. Du har desværre kun adgang til en borgerrådgiver, hvis din egen kommune har valgt at ansætte en.

 • Nej, ordningen er gratis for alle borgere i den kommune, som har ansat borgerrådgiveren.