Gå til hovedindhold

Bil og kørekort

Der er mange muligheder for at komme til at køre bil med et handicap.

En kørelærer og en køreskoleelev sidder i en af HBC's biler.

Selvom du har et handicap, behøver du ikke opgive at være bilist. Der er i dag mange muligheder for at indrette en bil, så du kan køre den sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Du kan få støtte fra din kommune til den særlige indretning i bilen, når politiet har stillet krav om det i dit kørekort. For nogle vil det også være muligt at få støtte fra kommunen til køb af selve bilen.

Specialindretning af din bil

Har du følger efter sygdom eller ulykke, og bil og kørekort i forvejen, kan det være nødvendigt at tilpasse din bil til dit aktuelle funktionsniveau.

Du har fx brug for specialindretning i bilen, hvis det er blevet:

 • Tungt at dreje rattet
 • Svært at bremse
 • Svært eller umuligt at betjene en eller flere pedaler.

Indretningen kan fx være:

 • Lettere servostyring
 • Kraftigere bremseforstærker
 • Automatgear
 • Speeder til venstre fod
 • Håndbetjent speeder og bremse.

Færdselsstyrelsen vurderer behovet for specialindretning

Det er altid politiet, der ved en vejledende helbredsmæssig køretest afgør, hvilken specialindretning du behøver for at kunne betjene din bil sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Du skal gøre følgende for at få politiets vurdering:

 • Henvend dig til din egen læge og få udfyldt en kørekortattest. Husk pasfoto.
 • Aflever kørekortattesten på borgerservice i din kommune
 • Afvent brev om:
  - At færdselsstyrelsen har afgjort dine kørekortskrav administrativt
  - Indkaldelse til en vejledende helbredsmæssig køretest hos færdselsstyrelsen, hvor kørekortskravene besluttes. Herefter får du brev om afgørelsen.

Har du i forvejen kørekort, vil du få tilsendt et nyt kørekort med de nødvendige påtegninger.

Har du ikke kørekort, vil du med brevet fra færdselsstyrelsen, om dine kørekortskrav, være klar til at starte køreundervisning i fx HandicapBilistCentrets køreskole.

Økonomisk støtte til specialindretning

Den indretning, som færdselsstyrelsen har stillet krav om i kørekortet, kan du søge støtte til hos din kommune. Det er vigtigt, at du søger støtten, inden du får udført indretningen i din bil. Ellers risikerer du, at kommunen afslår at betale for den. Eneste undtagelse er automatgear. Her kan du søge op til et år efter, hvis du har købt bilen som ny. Kommunen yder tilskud til den faktiske udgift på automatgearet – dog maksimalt op til ca. 25.000 kr.

Økonomisk støtte til bil og kørekort

Du har mulighed for at få støtte til køb af bil og til kørekort, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at:

 • Fastholde et arbejde
 • Gennemføre en uddannelse
 • Forringer evnen til at deltage i aktiviteter uden for hjemmet (trivsel)

I vurderingen af om du lever op til ovenstående, ser kommunen på:

 • Størrelsen af dit kørselsbehov
 • Om du bliver selvhjulpen
 • Lægelige udtalelser
 • Dine sociale forhold
 • Din gangdistance

Så meget kan du få i økonomisk støtte

Støtten til bil ydes som et rentefrit lån på det beløb, som den billigst egnede bil til dig koster.

Beløbet, du skal betale tilbage, afhænger af din indtægt, men som udgangspunkt skal alle betale mindst halvdelen af lånet tilbage over seks år. Den resterende halvdel afskriver kommunen over seks år. Specialindretninger, inklusive kørekortskrav, bevilges som et hjælpemiddel og skal ikke tilbagebetales.

Sådan søger du om økonomisk støtte

Du kan kontakte borgerservice i din kommune og få vejledning og få udleveret et ansøgningsskema. I de fleste kommuner er det dog muligt at finde vejledning på deres hjemmeside og et ansøgningsskema om støtte til bil, så du kan ansøge elektronisk.

Få vejledning til at søge økonomisk støtte

Få rådgivning hos HandicapBilistCentret

Hvis du er medlem af UlykkesPatientForeningen, kan du få gratis telefonisk rådgivning af en medarbejder i HandicapBilistCentret.

HandicapBilistCentret drives af UlykkesPatientForeningen.

Du kan få rådgivning om spørgsmål inden for lovgivningen på bilområdet i forbindelse med støtte til bil, kørekort og indretning.

Medarbejderne er specialiserede fysioterapeuter, der altid er opdateret inden for lovgivning, kørekort, sygdomme, bilmarkedet og specialindretninger.

Du kan også købe køre- og teoriundervisning i specialindrettede biler, generhverve dit kørekort, få øvetimer - eller vi kan stille med bil til vejledende helbredsmæssige køretest hos politiet.

Kontakt HandicapBilistCentret

Se hvad HandicapBilistCentret kan hjælpe dig med.