Gå til hovedindhold

Parkeringskort

Se her, hvordan du får et handicapparkeringskort, der giver dig ret til at bruge parkeringspladser med kørestolssymbol.

Logo af handicapparkeringplads.

Parkeringspladser afmærket med et kørestolssymbol er reserveret til handicappede bilister. For at bruge disse parkeringspladser skal du have et handicapparkeringskort liggende synligt i forruden.

Hvis du vil ansøge om et parkeringskort, skal du opfylde mindst ét af nedenstående punkter:

  • Du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil jf. servicelovens bestemmelser Læs mere
  • Du er godkendt af kommunen til at deltage i handicapkørsel Læs om kørselsordninger
  • Du har en stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør din evne til at færdes eller muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller en uddannelse. Der skal udfyldes lægelig dokumentation.

Et parkeringskort koster 425 kr. (2021) og gælder i op til 10 år.

Parkeringskortet er personligt og følger ejeren, men kan til gengæld anvendes i enhver bil.

Hvis du er berettiget til et parkeringskort, er du som udgangspunkt også berettiget til et ledsagerkort.

Læs om ledsagerkort

Sådan får du parkeringskort

Handicapparkeringskort udstedes af Danske Handicaporganisationer.

UlykkesPatientForeningen har ikke noget at gøre med parkeringskortet.

Læs mere om handicapparkeringskort 

Parkeringsregler

Der findes særlige parkeringsregler for dig, der har et handicapparkeringskort. Det kan være svært at finde rundt i reglerne, og vi har derfor lavet et overblik over nogle af de vigtigste parkeringsregler for dig, der må parkere på handicappladser.

Læs mere om parkeringsregler