Legater

Som medlem kan du søge legater hos UlykkesPatientForeningen.

Som medlem har du mulighed for at komme i betragtning til et legat, som UlykkesPatientForeningens socialrådgivere indstiller til.

Du kan søge om tilskud til et konkret formål, og du skal kunne fremvise dokumentation for, at du ikke selv kan afholde udgiften. Du skal derfor vedlægge en kopi af din årsopgørelse. 

Du kan som udgangspunkt ikke indstilles til et legat, hvis pengene skal bruges til ferieformål, afdrag af gæld eller lignende.

Har du ikke tidligere modtaget et legat gennem UlykkesPatientForeningen, vil du have et fortrin, hvis du altså opfylder ovenstående kriterier. 

Udfyld ansøgningsskema

Hvis du ønsker at søge om et legat, skal du udfylde og indsende ansøgningsskemaet. Der lægges vægt på økonomi og handicap. Husk at du skal være aktivt medlem af UlykkesPatientForeningen for at kunne komme i betragtning.

Sammen med ansøgningen bedes du vedlægge kopi af seneste fulde årsopgørelse fra dig og evt. din ægtefælle/samlever.

Hent ansøgningsskema (pdf)

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende legater, kan vores socialrådgivere træffes mandag - fredag mellem 9-15 på tlf. 36 73 90 00. Du kan også skrive til os på ber@specialhospitalet.dk.

Få også inspiration til andre legater, som du selv kan søge