Ingen skal leve med smerter, som kan lindres

UlykkesPatientForeningen mener:

Mennesker, som lever med kroniske, ofte invaliderende smerter, bør have ligelig og direkte adgang til den smertebehandling, som bedst dækker deres behov. Tilbuddene bør være de samme uanset, hvor i landet, man bor og uanset hvilken del af sundhedssystemet, man er tilknyttet.

Det er problematisk, at en stor andel af vores medlemmer angiver at være afhængige af smertestillende medicin, som ved langtidsbrug kan have negative sundhedsmæssige konsekvenser. Ingen bør 'parkeres' på denne type medicin i længere perioder uden at der løbende følges op på, om bedre alternativer findes.

Smerter fylder meget for mange

Mange af vores medlemmer lever med kroniske smerter, og smerterne fylder meget i hverdagen. Medlemmerne oplever ofte, at deres smerter kan være vanskelige at diagnosticere og behandle korrekt.

Vores eget specialhospital tilbyder en specialiseret smertebehandling, men desværre er den langt fra tilgængelig for alle vores medlemmer. Undersøgelser blandt medlemmerne viser, at mange oplever vanskeligheder i forhold til at blive tilstrækkeligt smertebehandlet.

DET GØR VI

Der findes ingen undersøgelser, som tilstrækkeligt dokumenterer, om mennesker med kroniske smerter i dag får den hjælp, de har brug for. I de kommende år vil vi derfor foretage vores egen undersøgelse, som skal afdække, hvilke tilbud om smertelindring, vores medlemmer aktuelt har adgang til. På baggrund af undersøgelsen vil vi kunne vurdere, om tilbuddene er tilstrækkelige, og om der findes barrierer, som hindrer den enkelte i at få den hjælp, han eller hun har behov for.

Undersøgelsen vil udmunde i en række konkrete ønsker til politisk reform på området, som vil blive forelagt relevante politikere.

FOR YDERLIGERE INFORMATION 

Kontakt politisk konsulent Marlene Langbo-Friis, mlf@ulykkespatient.dk, tlf. 3673 9008

Læs også vores holdningspapir (pdf)

Fakta

  • 85 % af vores medlemmer har smerter i forbindelse med deres skade, og ca. halvdelen har alvorlige smerter.
  • For 29-43 % har smerterne stor negativ betydning for deres fritids-, privat- og arbejdsliv.
  • 45 % af medlemmerne er fysisk afhængige af deres smertestillende medicin.
  • 75 % har prøvet forskellige former for alternative behandlinger for at holde smerterne nede.