Vores mærkesager under kommunalvalget

Vi har udvalgt tre temaer, som er særligt vigtige for vores medlemmer i kommunernes arbejde.

Flere borgerrådgivere for et bedre samarbejde med kommunen

Borgerådgiveren skal støtte de borgere, som har en svær sag i kommunen. Rådgiveren skal sikre, at kommunen træffer den rigtige afgørelse første gang – og hjælpe borgeren, hvis det alligevel bliver nødvendigt at klage. Desværre har mange kommuner i dag ikke en borgerrådgiver. Det vil vi gerne ændre.

Retssikkerhed: Færre fejl i kommunernes afgørelser

Alt for mange kommuner laver alt for mange fejl, når de træffer afgørelser. I gennemsnit var der i 2020 fejl i 42 % af de sager, der blev klaget over. Stikprøver viser, at der er ca. lige så mange fejl i de sager, hvor borgeren ikke klager.

Tjek din kommunes fejlprocent på voksenhandicapområdet her (pdf) og se, om der er behov for ekstra fokus på problemet i din kommune.

Tilgængelighed: Muligheden for at være en aktiv del af lokalsamfundet

En høj kantsten eller manglende adgang til offentlig transport, læge eller naturen er fortsat et problem i mange kommuner. Gælder det også i din, kan du sætte fokus på de konkrete problemer og bede kandidaterne arbejde for, at de bliver løst.