Gå til hovedindhold

Smertecentre i Danmark

Lever du med smerter, er der måske hjælp at hente på et smertecenter. Det kan dog være svært at gennemskue hvilke muligheder, du har, og vi forsøger derfor at hjælpe dig lidt på vej nedenfor.

 

Mono- eller tværfaglig smertebehandling

I Danmark findes der forskellige former for smerteklinikker både i offentligt og privat regi.

Overordnet skelner man mellem monofaglige smerteklinikker, tværfaglige smerteklinikker og tværfaglige smertecentre.

Monofaglig smerteklinik

Her kan du få hjælp til mere simple kroniske smerte, hvor hverken dit humør eller arbejdsevne er påvirket i væsentlig grad, og du er i stand til at opretholde et normalt arbejds- og fritidsliv på trods af smerterne. På en monofaglig klinik får du hjælp til at finde den rette medicinering efter henvisning fra egen læge eller et hospital. Her er ansat speciallæger, smertesygeplejersker og sekretærer.

Tværfaglig smerteklinik og tværfagligt smertecenter

Her kan du få hjælp til mere komplekse kroniske smerter, som er så stærke, at de påvirker din livskvalitet og arbejdsevne.

Forskellen på en tværfaglig smerteklinik og et tværfagligt smertecenter er, at centret ud over at tage sig af patienter også varetager forsknings- og udviklingsopgaver samt undervisning.

De tværfaglige smerteklinikker eller -centre har en helhedsorienteret tilgang til din smerteproblematik og du finder derfor et team af læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere.

Et forløb på et tværfagligt smertecenter/klinik strækker sig typisk over en længere periode.

Sådan bliver du henvist til et tværfagligt smertecenter

Hvis du har kroniske smerter, der kræver mere end medicinsk behandling, kan du blive henvist af din læge, et hospital eller af en monofaglig smerteklinik til en tværfaglig smerteklinik eller et tværfagligt smertecenter.

For at kunne blive henvist skal du:

  • Være over 18 år og have haft kroniske smerter i mere end seks måneder.
  • Dine smerter må ikke skyldes en kræftsygdom (være ondartede/maligne).
  • Være færdigudredt og have afsluttet andre behandlingsforløb.
  • Være motiveret og have lyst til at deltage aktivt.
  • Ikke have et alkohol- eller medicinmisbrug.

Hvis ventetiden er lang

Der er desværre ofte lang ventetid til tværfaglig smertebehandling. Men der findes forskellige muligheder, du kan gøre brug af.

Frit sygehusvalg

Du har frit sygehusvalg, hvilket vil sige, at du frit kan vælge mellem alle offentlige sygehuse og afdelinger i landet. Du kan altså godt bede din læge om at henvise dig til en anden offentlig smerteklinik end den nærmeste.

Vil du gøre brug af dit frie sygehusvalg, skal din egen læge/speciallæge eller din sygehusafdeling sende en henvisning til det sygehus eller den afdeling, du ønsker at blive henvist til.

Du kan dog ikke gøre brug af muligheden, hvis den afdeling, du ønsker, ikke har kapacitet og ikke er den nærmeste sygehusafdeling.

Udvidet frit sygehusvalg

Hvis du har fået en henvisning til et offentligt tilbud, og der er mere en 30 dages ventetid på behandling, har du ret til at blive behandlet på en privat tværfaglig smerteklinik, der har en aftale med Danske Regioner under det udvidede frie sygehusvalg. Om du har ret til, og hvordan du gør brug af det udvidede frie sygehusvalg, vil stå i det indkaldelsesbrev, du får fra det sygehus, du er blevet henvist til.