Gå til hovedindhold

En hverdag på nye betingelser

Livet kan være vendt på hovedet, hvis skaderne efter en ulykke ikke forsvinder.

En mand og en dame med deres barn

Hvis dine skader efter ulykken er langvarige eller blivende, vil hverdagen ændre sig, og i den nye hverdag handler det om at prioritere ressourcerne, så der sideløbende med hverdagens praktiske gøremål også er overskud til at få bearbejdet de tab, som ulykken har medført, og forlige sig med de ændrede livsomstændigheder.

I vil sandsynligvis opleve, at jeres roller og relationer forandrer sig. Du vil muligvis skulle arbejde med at føle dig værdsat på nye betingelser, mens dine pårørende skal arbejde med at mestre den svære balancegang mellem at være der for dig og samtidig tage vare på deres egne behov.

Synlige skader

For ulykkesramte med synlige skader er udfordringerne mange og blandt andet af praktisk karakter. Sidder du i kørestol, oplever du pludselig hvor mange steder, det kniber med tilgængeligheden og hvor mange ting i hjemmet, det pludselig kan være vanskeligt at udføre.

Mange dagligdags gøremål skal du lære at gøre på en ny måde, og måske skal du have hjælp, hvis der er ting, du ikke selv kan klare.

Det forhold, at skaden er synlig, betyder imidlertid, at omgivelserne ofte udviser forståelse, hvis du gør dem opmærksom på et problem.

Usynlige skader

Har du fået en usynlig skade, vil du muligvis opleve, at du både skal håndtere de praktiske begrænsninger, din skade sætter, og en manglende forståelse fra dine omgivelser. Når du udadtil ser rask og rørig ud, kan det være vanskeligt for andre at forstå hvor store begrænsninger, der præger din hverdag.

Denne manglende forståelse skyldes sjældent ond vilje, men snarere den menneskelige tendens til at sammenligne med noget, vi kender i forvejen. Mange af os kender smerter som et forbigående fænomen i form af hovedpine eller ondt i ryggen. Derfor er det vanskeligt at sætte sig ind i, hvor belastende det eksempelvis er at have konstante smerter, der ofte forværres ved selv den mindste aktivitet.

Læs mere om en hverdag med usynlig skader

En stresset hverdag

Det er naturligt, at du og dine nærmeste vil opleve et øget stressniveau i den periode, hvor I arbejder på at etablere nye hverdagsrutiner. Samtidig med at I skal håndtere en ny hverdag, er der mange uafklarede spørgsmål, som I skal tage stilling til og en masse følelser, I skal håndtere.

I vil muligvis opleve at blive mødt af en masse krav og forventninger, som I ikke har overskud, energi, tid eller økonomi til at imødekomme. Det kan for eksempel være krav fra jobcenteret, hvis du skal have afklaret dine fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Kravene kan også være jeres egne forventninger og forestillinger om, hvordan I bør udfylde rollen som forælder, ægtefælle, kammerat, ulykkesramt eller pårørende. Langvarig stress er derfor ret udbredt efter en ulykke for både ramte og pårørende. Det er derfor vigtigt, at I forsøger at forebygge stress. Det kan for eksempel være ved at indlægge ’frikvarterer’ i jeres hverdag, hvor I både sammen og hver for sig gør noget, der gør jer glade.

Husk den fysiske kontakt

Et af de aspekter af parforholdet, som ofte bliver ramt efter en ulykke, er seksualiteten. Manglende førlighed eller smerter kan sætte naturlige begrænsninger for den seksuelle udfoldelse.

Desuden er det ganske naturligt, at sorgprocessen og hele omstillingen til en ny hverdag også tærer på ressourcerne og sætter seksualiteten på stand by. Ikke desto mindre er det vigtigt at huske på, at tæt fysisk kontakt virker beroligende i svære situationer, så længe der tages hensyn til begge jeres behov. Således kan kys, kærlige berøringer og fysisk nærvær være med til at modvirke den følelse af ensomhed, som ofte ledsager sorg og krise.

Læs mere om kærlighed og seksualitet