Gå til hovedindhold

Accepter de ændrede livsomstændigheder

Borger/patient er ude med en hjælper

En væsentlig forudsætning for at kunne skabe en ny og meningsfuld hverdag er, at du i en eller anden udstrækning når frem til en accept af de ændrede livsomstændigheder.

For mange ulykkesramte betyder de blivende funktionelle begrænsninger, at tidligere sociale roller bliver sat til forhandling. Det betyder med andre ord, at du som ulykkesramt skal arbejde på at føle dig værdifuld på nye betingelser. Hvis du er vant til at spille fodbold med din søn, og du ikke mere er i stand til det, vil du opleve en sorg over ikke længere at kunne være den aktive far, der spiller fodbold med sin søn. Heldigvis vil du med tiden blive i stand til at se, at det at være en god far handler om andet og mere end at spille fodbold.

I takt med denne erkendelse vil du udvikle nye sider af din faderrolle, som stemmer overens med din nye situation. Det er ikke ensbetydende med, at du ikke fra tid til anden vil opleve et stik i hjertet over ikke at kunne spille fodbold med din søn. Efterhånden som I finder andre måder at være sammen på, vil du føle dig værdsat på nye betingelser.

Ligesådan forholder det sig i forhold til rollen som partner, kammerat, søskende eller barn. Pointen er, at langt de fleste ulykkesramte på sigt formår at redefinere gamle roller, så de stemmer bedre overens med de aktuelle livsomstændigheder. Ligeledes forekommer det også, at nye roller og relationer opstår som direkte konsekvens af ulykken, det kan for eksempel være som mentor for andre tilskadekomne.