Gå til hovedindhold

Få hjælp af en pårørendevejleder

Nogle kommuner har ansat en pårørendevejleder, som kan hjælpe og vejlede dig, der er pårørende - uanset, hvem du er pårørende til. Er du heldig at bo i en af de kommuner, der har en pårørendevejleder, kan du måske have gavn af at opsøge personen.

Et langvarigt forløb efter et piskesmældstraume kan påvirke dig både psykisk og socialt. Som piskesmældsskadet kan du derfor have glæde af behandling hos en psykolog.

Hvad er en pårørendevejleder?

Nogle steder hedder det en pårørendekonsulent, pårørenderådgiver eller pårørendekoordinator, men uanset navnet er det en medarbejder, der er ansat af kommunen til at hjælpe og vejlede pårørende på tværs af diagnoser.

Hvor finder jeg pårørendevejlederen?

De kommuner, der har en pårørendevejleder, omtaler det på deres hjemmeside. Her vil du også kunne se, hvad den pågældende vejleder tilbyder, og hvordan du kommer i kontakt med personen. Prøv at gå på din kommunes hjemmeside og søg på ’pårørende.’

Hvad kan en pårørendevejleder hjælpe mig med?

Det er svært at være pårørende til en ulykkesramt, og der viser sig mange både praktiske og følelsesmæssige udfordringer. Du føler dig måske meget alene med det ansvar du oplever, ligesom du kan føle dig alene med dine tanker og følelser. Det er ikke altid lysten eller muligheden for at inddrage familie eller venner er der, og måske kan du have glæde af i stedet at opsøge en pårørendevejleder. Du behøver ikke at have et konkret spørgsmål for at henvende dig til pårørendevejlederen, han/hun kan også hjælpe dig med at afklare, hvad der er dine behov i den situation du står i.

Pårørendevejledere tilbyder uforpligtende information, rådgivning og støtte – ofte både personligt og via telefonen. Du kan også henvende dig anonymt, hvis du ønsker det. Hos en pårørendevejleder skulle du gerne opleve, at du får sparring og hjælp til at håndtere den situation du står i – uanset om dit behov er konkret viden, vejledning eller du blot har brug for en, der kan lytte og vise forståelse for din situation.

Samtalerne med pårørendevejlederen kan f.eks. handle om din trivsel, og hvordan du passer på dig selv. En pårørendevejleder kender kommunens tilbud og kan derfor også give dig viden om og hjælp til at navigere i tilbuddene.

Kommunale tilbud*

  • Individuelle samtaler
  • Netværks- eller samtalegrupper
  • Café-møder eller temaaftener
  • Foredrag
  • Kurser
  • Uddannelsesforløb
  • Gåture

*Der kan være kommunale forskelle på, hvad der tilbydes i den enkelte kommune.

Ring til UlykkesLinjen

På UlykkesLinjen kan du tale med fagpersoner, der kender til livet som pårørende til en ulykkesramt.

Er du i tvivl om dine rettigheder og muligheder, så kontakt UlykkesLinjen.