Gå til hovedindhold

Viden om foreningen

Tre kvinder sidder på en bænk og taler

Værd at vide om foreningen

Når du er frivillig, er det vigtigt at have en grundlæggende viden om foreningen og det at være frivillig i UlykkesPatientForeningen. Vi har her samlet lidt relevant viden.

  • Læs dette dokument for at få en kort, grundlæggende præsentation af foreningen.

    Foreningen kort fortalt

  • Som frivillig er du foreningernes ambassadør, når møder medlemmer og personer uden for foreningerne. Som frivillig skal du fremstå uafhængig af partipolitiske, religiøse og lignende interesser. Samtidig bygger alt frivilligt arbejde i foreningerne på gensidig respekt, ligeværd og forståelse for andres situation.

    Når du er frivillig hos os, siger du ja til at arbejde inde for de rammer og målsætninger, der er beskrevet her på siden og i frivilligpolitikken.

    Frivilligpolitikken beskriver rammerne for det frivillige arbejde og tydeliggør, hvem der har ansvar for hvad inden for de forskellige frivilligopgaver. Frivilligpolitikken er med til at sikre fælles spilleregler, der går på tværs af frivilligopgaver.

  • Her finder du kredsvedtægterne

Her finder du også nyttig viden

Læs mere om UlykkesPatientForeningen, vores mærkesager, den politiske struktur og foreningens tilbud til medlemmerne.