Gå til hovedindhold

Folkepension

Her kan du læse om folkepension og de forskellige tillæg til folkepensionen.

To personer går en tur i naturen.

Når du bliver folkepensionist, vil du ikke længere få den såkaldte merudgiftskompensation for dit handicap, som du måske har modtaget hidtil. Vær derfor særlig opmærksom på at få søgt om de generelle tillæg til folkepensionen som fx helbredstillæg og varmetillæg.

Pensionsalder

Tidspunktet for, hvornår du kan gå på folkepension, afhænger af, hvornår du er født.

Beregn din pensionsalder på borger.dk

Som hovedregel skal du være dansk statsborger og have bopæl i Danmark for at være berettiget til folkepension. Folkepensionen kan blive mindre, hvis du ikke altid har boet i Danmark.

Ansøgning om folkepension

Folkepension skal du søge om. Har du førtidspension, overgår du dog automatisk til folkepension.

Pensionen skal søges digitalt på borger.dk. Du skal bruge Nem ID, når du søger om folkepension. Du kan søge om folkepension et halvt år, inden du når folkepensionsalderen.

Læs mere om ansøgning om folkepension

Opsat folkepension

Du kan vælge at søge om opsat folkepension, hvis du fortsætter med at arbejde, efter du er nået folkepensionsalderen og vil udskyde folkepensionen. Du får dermed en højere pension, når du stopper med at arbejde.

Du har ikke mulighed for at opsætte din folkepension, hvis du har modtaget førtidspension.

Den opsatte folkepension søges via Borger.dk.

Udbetaling

Folkepensionen udbetales bagud via Udbetaling Danmark. Den udbetales første gang måneden efter, at du er overgået til folkepension.

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Pensionen er skattepligtig og afhængig af anden skattepligtig indkomst.

Yderligere oplysninger kan fås hos Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61.

Tillæg til folkepensionen

Til folkepensionen knytter sig forskellige tillæg, der alle er afhængige af din indtægt og som skal søges. Undtagelse er ældrechecken, der udbetales automatisk, hvis du er berettiget.

Beløbet er i 2021 maksimalt 18.400 kr. Du må have en likvid formue på maksimalt 91.900 kr. (2021).

Din personlige tillægsprocent Tillæg til din folkepension er afhængige af din personlige tillægsprocent.
Du kan se din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse. Tillægsprocenten er beregnet ud fra de indtægter du og din evt. ægtefælles eller samlever har ud over folkepensionen.
Helbredstillæg Du kan søge om helbredstillæg til medicin, briller, tandlæge, kiropraktor mv. Din formue må højst være 91.900 kr. (2021).
Tillægget skal du søge i din kommune.
Varmetillæg Din formue har ingen betydning.
Tillægget søges digitalt på borger.dk
Særlige personlige tillæg Er du særligt vanskeligt økonomisk stillet, kan du søge din kommune om et særligt personligt tillæg.
Tillægget er skattefrit og skal søges via din kommune.
Boligydelse Du kan søge om tilskud til 65m2 + 20 ekstra pr. person.
Beregn og søg om boligydelse på borger.dk
Boligydelse til stærkt bevægelseshæmmede Er du stærkt bevægelseshæmmet, fx bruger af el-kørestol, og derfor nødsaget til at have en stor bolig, kan du søge om boligydelse til yderligere 10 m2.
Læs om boligydelse til stærkt bevægelseshæmmede på borger.dk
Mediecheck Mediechecken afløser den tidligere nedsatte medielicens. Du har ret til mediechecken, hvis du er folkepensionist og har en tillægsprocent på 100. Mediechecken udbetales automatisk.
Læs om mediecheck på borger.dk