Gå til hovedindhold

Sygemelding

Husk at melde dig syg, hvis du på grund af en ulykke eller sygdom ikke kan passe dit arbejde eller stå til rådighed.

En kvinde sidder og læser en avis

Hvis du bliver syg eller er ude for en hændelse, som gør, at du ikke er i stand til at genoptage dit arbejde eller stille dig til rådighed i din a-kasse som ledig, er det vigtigt, at du indberetter dit sygefravær.

Hvis du er i arbejde

Er du i arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver på 1. sygedag og melde dig syg.

Hvis du ikke får udbetalt fuld løn under sygdom, kan du have optjent retten til at få udbetalt sygedagpenge fra din arbejdsgiver. Hvis du opfylder denne regel, kan du få udbetalt sygedagpenge fra din arbejdsgiver under de første 30 dages sygefravær (Lov om sygedagpenge § 30 beskæftigelseskrav).

Har du optjent retten til sygedagpenge fra kommunen, vil din arbejdsgiver modtage refusion fra kommunen efter 30 dages sygefravær (Lov om sygedagpenge § 32). Din arbejdsgiver har ret til at modtage dine sygedagpenge, hvis du får løn udbetalt under dit sygefravær.

Hvis du er ledig

Er du ledig og modtager arbejdsløshedsdagpenge, skal du på 1. sygedag melde dig syg på jobnet.dk.

Du kan i alt være syg i 14 dage på arbejdsløshedsdagpenge.

Hvis du er sygemeldt længere end 14 dage, giver din a-kasse besked til din kommune om dit sygefravær. Du vil derefter overgå til sygedagpengeafdelingen, hvorfra du vil få tilsendt et underretningsbrev og oplysningsskema, hvor du vil kunne søge om sygedagpenge.

Hvis du er selvstændig

Er du selvstændig, skal du melde dig syg til kommunen senest tre uger efter første sygedag.

Opfylder du retten til sygedagpenge, har du ret til at modtage sygedagpenge efter to ugers sygefravær (Lov om sygedagpenge §§ 41 og 42).

Hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring, har du ret til at få udbetalt sygedagpenge fra 1. eller 3. sygefraværsdag. Her skal du anmode om sygedagpenge senest en uge efter den 1. eller 3. sygefraværsdag, afhængig af din forsikring.

Vær i dialog med din arbejdsgiver

Jo længere tid, du er væk fra din arbejdsplads, jo sværere er det at komme tilbage. Det er derfor vigtigt, at du, så hurtigt det er forsvarligt, vender tilbage til din arbejdsplads eller alternativt din a-kasse, hvis du er ledig.

Hvis du er i arbejde, er det vigtigt, at du er i dialog med din arbejdsgiver under dit sygefravær.

Hvis det er muligt, kan du besøge din arbejdsplads og dine kolleger, så stedet ikke bliver fremmed for dig.

Din arbejdsgiver skal senest fire uger efter din 1. sygedag afholde en sygefraværssamtale med dig. Formålet med denne samtale er at finde ud af, hvordan og hvornår du kan vende tilbage til arbejdspladsen. Du og din arbejdsgiver kan tage udgangspunkt i en mulighedserklæring.

Mulighedserklæringen kan være med til at skabe overblik over:

  • hvilke arbejdsopgaver du eventuelt kan udføre trods din helbredsmæssige tilstand
  • om du kan og har muligheden for at genoptage dit arbejde på nedsat tid
  • om der er behov for andre tiltag for at fastholde dig på arbejdspladsen, eventuelt ved hjælp af hjælpemidler, personlig assistance mm.

Mulighedserklæringen skal først udfyldes af dig og din arbejdsgiver i fællesskab, og derefter af din læge.