Gå til hovedindhold

Afgørelsen falder

Når forsikringsselskabet har vurderet din sag og din ret til erstatning, vil du modtage en afgørelse.

 • Hvis du opfylder betingelserne, og en anden bærer ansvaret for ulykken, kan der gives erstatning for:

  • Helbredelsesudgifter og andet tab
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Svie og smerte
  • Méngodtgørelse
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Tab af forsørger (ved dødsfald)
 • Din erstatning vil afhænge af en række faktorer, bl.a.:

  • Dine varige mén (altså hvor meget, du er hæmmet af din skade i dagligdagen vurderet på en skala fra 5 til 100%).
  • Varige mén og størrelsen af forsikringssummen på din egen ulykkesforsikring.
  • De udgifter, som er forbundet med din behandling (helbredsudgifter).
  • Indtægtstab under sygdommen (tabt arbejdsfortjeneste).
  • Det ubehag, sygdommen har medført (svie og smerte).
  • Modregning af andre ydelser (fx offentlige eller fra en privat sygeforsikring).
  • Din alder (for hvert år, du er over 39 år, nedsættes din méngodtgørelse med 1%. For hvert år, du er over 59 år, nedsættes erstatningen med 2%. Efter 69 år nedsættes ydelsen dog ikke yderligere. Din godtgørelse for tab af erhvervsevne reduceres tilsvarende, blot allerede fra 29 år).
  • Dine muligheder for at vende tilbage til arbejdet og din tidligere løn (tab af erhvervsevne).

Få et godt overblik over, hvordan erstatning for personskader beregnes i Forsikring & Pensions egen oversigt, som du kan finde på nettet.

Find svar på mange forsikringsspørgsmål i vores brevkasse her.

Få et overblik

Få en udskriftsvenlig udgave af denne side (pdf).

Stil spørgsmål

Vores eksperter besvarer spørgsmål om forsikring.

Find svar på mange forsikringsspørgsmål i vores brevkasse eller stil selv et spørgsmål.