Gå til hovedindhold

Forsikringsselskabet genoptager din sag

Selvom din forsikringssag er afsluttet, kan der være tilfælde, hvor enten du selv eller forsikringsselskabet ønsker at genåbne sagen. Det sker typisk, når der er sket væsentlige ændringer med dit helbred.

Skal en forsikringssag genåbnes, så kræver det, at de omstændigheder, som lå til grund for den oprindelige afgørelse, har ændret sig.

Ændringerne skal være af et omfang, som betyder, at der er brug for at justere på enten méngodtgørelsen eller erhvervsevnetabserstatningen.

Måske er dit helbred blevet meget dårligere, siden du fik den lægeerklæring, som dannede udgangspunkt for din erstatning. Måske er du ikke længere i stand til at arbejde, sådan som du var det, da forsikringen blev udbetalt. Eller måske har du det omvendt bedre i dag, end da du fik din erstatning.

 • Det kan være ubehageligt at blive kontaktet af sit forsikringsselskab adskillige år efter, at en langvarig erstatningssag ellers endelig var faldet på plads. Husk dog, at forsikringsskabet skal kunne dokumentere ændringer i dit helbred for at kunne ændre på den erstatning, du allerede er tilkendt, og at du har mulighed for at klage over en eventuel ny afgørelse, hvis du ikke er enig.

 • Ønsker du selv at genoptage din sag, skal du kunne dokumentere, at der er nye oplysninger, som påvirker den oprindelige afgørelse.

  Nye oplysninger kan for eksempel være, at du er blevet undersøgt af en speciallæge, som har konstateret en forværring.

  Det er vigtigt, at du kan fremlægge lægelig dokumentation fra egen læge, sygehus eller specialister. Tilsvarende skal du kunne dokumentere, at forværringen direkte skyldes skaderne efter ulykken og ikke fx er resultat af nye skader eller sygdom, som er kommet til siden.

  Konkret kan du genoptage sagen ved at udfylde en online blanket, på dit forsikringsselskabs hjemmeside, via e-mail, brev eller telefonisk.

  Hvis din skade er mere end 30 år gammel, betragtes den som forældet, og det er ikke muligt at søge om en genoptagelse.

 • Du kan klage, hvis forsikringsselskabet afviser at genoptage din sag.

  Hvis forsikringsselskabet genoptager din sag, kan du ikke klage. Du kan dog stadig klage over en evt. ny afgørelse.

Få et overblik

Få en udskriftsvenlig udgave af denne side (pdf).

Stil spørgsmål

Vores eksperter besvarer spørgsmål om forsikring.

Find svar på mange forsikringsspørgsmål i vores brevkasse eller stil selv et spørgsmål.