Gå til hovedindhold

Opgaver som frivillig

Se hvilke opgaver du kan løse som frivillig i UlykkesPatientForeningen.

Fire kvinder hygger med en sodavand og kage

Hvis du har lyst til at blive frivillig i UlykkesPatientForeningen, er der mange forskellige muligheder for dig.

Deltag i bestyrelses- og udvalgsarbejde

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og består af medlemmerne af de 16 kredsbestyrelser. Medlemmer til hovedbestyrelsen vælges på repræsentantskabet.

Hovedbestyrelsen udgør sammen med den administrerende direktør foreningens daglige ledelse.

UlykkesPatientForeningen har desuden et koordinationsudvalg.

Hvis du vil høre mere om bestyrelses- og udvalgsarbejdet, er du velkommen til at kontakte Anna Kronborg Haar på akh@ulykkespatient.dk

Læs mere om de forskellige bestyrelser og udvalg

Bliv bisidder

UlykkesPatientForeningens bisiddere støtter og hjælper medlemmer, der skal til svære samtaler i kommunen eller andre offentlige instanser.

Bisidderkorpset består af 20 uddannede frivillige.

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at blive bisidder, er du velkommen til at kontakte Anna Kronborg Haar på akh@ulykkespatient.dk

Læs om bisidderordningen

Vær med i medlemstelefon

Medlemstelefonen bestyres af frivillige, der lytter og udveksler erfaringer med medlemmer, som har brug for en snak med ligesindede. Der er tilknyttet 25 frivillige til medlemstelefonen. De arbejder tæt sammen med en af UlykkesPatientForeningens medarbejdere.

Hvis du vil høre mere om medlemstelefonen, er du velkommen til at kontakte Anna Kronborg Haar på akh@ulykkespatient.dk

Læs om medlemstelefonen

Bliv mentor

Mentorordningen giver ulykkesramte mulighed for at tale med en ligesindet, der har erfaring med livet efter en ulykke.

For at være mentor for en person med en nyere ulykkesskade, skal du selv have været ude for en ulykke og have en vis erfaring i at leve med de hverdagsudfordringer, det medfører.

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at blive mentor, er du velkommen til at kontakte Anna Kronborg Haar på akh@ulykkespatient.dk

Læs om mentorordningen