En borgerrådgivers mange kasketter

Det er et varieret arbejde at være borgerrådgiver, og selvom al rådgivning tager sit udgangspunkt i juraen, ifører en borgerrådgiver sig mange kasketter, når de vidt forskellige borgerhenvendelser skal behandles.
Kresten Gaub er borgerrådgiver og har mange rås erfaring med at samarbejde med den kommunale forvaltning

”Alt fra opførelse af en carport til tvangsanbringelse af børn eller sager, hvor mennesker med et handicap kommer i klemme, ender på mit bord. Det er et meget stort og bredt sagsområde, men der er ingen tvivl om, at social- og arbejdsmarkedssager fylder meget. Det hænger sammen med, at det er en type sager, som er meget indgribende overfor borgerne, og den enkelte afgørelse har stor betydning i deres liv. Både for dem selv, men også for deres pårørende. Jeg kommer typisk ind i billedet, hvis sagerne er gået i hårknude,” lyder det fra Kresten Gaub, der er borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Han supplerer:

”Jeg er ikke en firkantet kontrolinstans. Min rolle ser jeg mere som en mediator, oversætter eller rådgiver, som kan hjælpe borgerne og få deres sag landet et fornuftigt sted eller tilbage på sporet igen. Det gør jeg helst i dialog med forvaltningen på en uformel måde og ikke som én, der kommer og slår sagsbehandlerne i hovedet med nogle paragraffer. Det er efter min opfattelse også bedst for det samarbejde, der typisk skal fortsætte mellem borgeren og forvaltningen.”

Handler også om kulturforandring

En borgerrådgivers incitament er derfor på ingen måde at grave grøfter mellem borgere og forvaltningen i en kommune.

”Ved at gå til sagerne på den måde, håber jeg, at jeg åbner op for et læringsperspektiv for forvaltningen. Hvor den enkelte sag kan inspirere eller påvirke andre sager, så man undgår, at de ender med at køre af sporet i borgernes øjne. Jeg forsøger samtidig at se nogle tendenser og nogle mønstre i den måde, man sagsbehandler på,” lyder det fra borgerrådgiver Kresten Gaub, der behandler 200 – 250 forskellige problematikker om året.

Når der er tid og ressourcer til det, underviser Kresten Gaub forvaltningen i Roskilde Kommune i temaer med afsæt i forvaltningsretten, som han eller kommunens forvaltning finder relevante.

”Mit primære fokus er rettet mod den enkelte borger, men det handler også om, at der på nogle områder skal en kulturforandring til, før det rigtig batter. I sidste ende hjælper man som borgerrådgiver flere på den måde, og det hjælper forhåbentlig også til, at kvaliteten i sagsbehandlingen generelt set bliver højere,” afslutter borgerrådgiver Kresten Gaub.

 

Fakta om borgerrådgiver-funktionen

Der findes 36 borgerrådgiver-funktioner i 42 kommuner. Tallet skyldes, at man i nogle kommuner har slået sig sammen om at have én borgerrådgiver.
Konstellationerne og arbejdsgangene er heller ikke identiske, og der findes både borgerrådgivere, som er uafhængige af kommunens forvaltning og andre, der ikke er.
Fælles for funktionen er dog, at det for borgerne i de 42 kommuner er muligt at søge om rådgivning, hvis man har brug for hjælp i sin sag.